ค่าอบรมแต่ละหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ( สุดพิเศษสุด ๆ ) 

    หลักสูตร  Public Training ท่านละ  2500 บาท / ท่าน ( รวมอาหารและเอกสารประกอบการอบรม 

    หลักสูตร In House Training  วันละ  10,000  บาท / อบรม 6 ชั่วโมง

    สำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจริง ๆ งบประมาณไม่ถึง เรามีราคาพิเศษให้ครับ

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ